$
3
0
0

 

               ShiftCam Pro系列

                    每一張作品從「構圖到拍攝」

                    搭配不同Pro高階HD鏡頭

                  都可以看出您的品味

                 每張照片都是專屬回憶

              全部記錄在手機內

                  打開手機回憶通通湧現

 

非球面設計

ShiftCam 全新設計

12mm 非球面超廣角鏡頭

帶領行動攝影到全新的領域

讓您只需要一部手機、一顆鏡頭

向世人展現你所掌握的極致脈動

HD 高階鏡頭

先選擇手機型號

先選擇手機型號(左右滑動)

接下來選擇商品